A. Obowiązek złożenia deklaracji
B. Rodzaj składającego deklarację
C. Dane składającego deklarację
Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację
D. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja

E. Oświadczenie właściciela nieruchomości
F. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
Wielkości pojemników na odpady zmieszaneLiczba mieszkańców nieruchomościWysokość opłaty
Opłata za odpady selektywne
Opłata za odpady selektywne
Opłata za odpady nieselektywne
Opłata za odpady nieselektywne
G. Załączniki
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki